Privacybeleid   Dakservice Steinfort


 

1. Algemeen
Dakservice Steinfort hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2. Verzamelde Gegevens
Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we verschillende soorten gegevens verzamelen, waaronder uw naam, adres, contactgegevens, betalingsinformatie en andere relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van onze diensten.

3.Gebruik van Gegevens
We gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het uitvoeren van onze diensten, het afhandelen van betalingen, het versturen van communicatie over onze diensten en het verbeteren van onze dienstverlening. We zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

4. Beveiliging van Gegevens
We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van beveiligde verbindingen en opslagsystemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

5. Bewaartermijn van Gegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Na afloop van de bewaartermijn zullen we uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

6. Uw Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

7. Wijzigingen in het Privacybeleid
Dakservice Steinfort behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid.

8. Contact
Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens op onze website. We staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen met eventuele privacygerelateerde kwesties.

 

©2024 dakservice steinfort